Category Archives: Pedagogickí / odborní zamestnanci

Zákonná zmena

V dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie v Slovenskej republike ku dňu 31. decembra 2022 zaniká CŠPP Košice a Elokované pracovisko Gelnica.

Zároveň oznamujeme, že od 1. januára 2023 vzniká Elokované pracovisko Bocatiova 1, Košice (ako súčasť CPaP Zuzkin park 10, Košice) a samostatné Centrum poradenstva a prevencie, Slovenská 69/56, Gelnica (ďalšie informácie o CPaP Gelnica nájdete na stránke www.cpapgelnica.webnode.sk ).

Ponukové listy

Žiadosti a inf. súhlasy k prednáškam a preventívnym programom

Metodické materiály

Prihlášky na vyšetrenia v Košiciach

Prihlášky na vyšetrenia v Gelnici

VZORY IVP pre základné školy

VZORY IVP pre stredné školy