Category Archives: Mladým dospelým

Žiadosti

Čoho sa vyvarovať pri podávaní prihlášky na vysokú školu?

Nedostatkov pri podávaní prihlášok na vysoké školy môže byť viacero. Vybrali sme päť najčastejších. Vyhnite sa im a ušetríte si nielen čas, ale aj nervy a peniaze.

Zabudnuté maturitné vysvedčenie

Ak sa hlásite elektronicky, systém vás pri vypĺňaní údajov upozorní na prípadnú chybu alebo na potrebné údaje, ktoré ste zabudli vyplniť. Maturanti majú povinnosť priniesť dodatočne do stanoveného dátumu maturitné vysvedčenie. Často sa na to zabúda, a preto mnohé školy vychádzajú v ústrety a upozorňujú ich na túto povinnosť v listoch, keď ich pozývajú na prijímacie skúšky.

Zaujímavý životopis je základom úspechu

Ak životopisom nezaujmete alebo dokonca odradíte, druhú šancu už u konkrétneho zamestnávateľa zvyčajne nedostanete. Dajte si preto na svojom životopise záležať. Čo by nemalo v dobrom životopise chýbať?

Osobné údaje:

Správne uvedené základné údaje pomôžu, aby si vás personalista zapamätal už po prvom prečítaní životopisu a mohol sa s vami spojiť. Neuvádzajte nepotrebné detaily ako rodinný stav, národnosť, politická príslušnosť či osobné údaje príbuzných. Personalistu nezaujímajú ani nemá právo sa na ne pýtať. Nebojte sa vekovej diskriminácie a uveďte aj dátum narodenia. Ak ide o pozíciu určenú pre starších či seniorov, vek je skôr výhodou, iné spoločnosti zase hľadajú práve čerstvých absolventov, ktorí nemajú návyky z inej firmy.

Chystáš sa študovať na vysokej škole?

Termíny na podanie prihlášky

Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od novembra. Na väčšine vysokých škôl sa podáva v mesiacoch február až máj. Niektoré fakulty prijímajú prihlášky ešte v júni až septembri. Podrobné informácie poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Na týchto stránkach sú publikované pokyny na vypĺňanie elektronickej a papierovej prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok.

Čo všetko by ste mali vedieť predtým, ako si vyberiete pre vás tú správnu vysokú školu?

Dôležité sú nielen odbor štúdia a forma, ale aj poloha školy či mimoškolské aktivity.

Typ školy

Vysoká škola – univerzita poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch, pričom vykonáva a vykazuje vedeckú činnosť, ktorá priamo súvisí s ponúkanými študijnými programami. Odborná vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého stupňa a zaoberá sa najmä aplikovaným výskumom. Vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého a druhého stupňa a v spojených programoch (prvý a druhý dohromady) a zaoberá sa hlavne základným výskumom. Štúdium na vysokej škole je dnes rozdelené do troch stupňov.

Dôležité typy pre absolventov pri hľadaní práce…

Štatistiky sú neúprosné – 14 596 absolventov. Presne toľko mladých ľudí, ktorí v roku 2016 skončili strednú alebo vysokú školu, bolo nezamestnaných ešte v decembri 2016, hovoria údaje z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Takmer 65 % nezamestnaných absolventov je v evidencii 4 až 9 mesiacov, čo je pre mladého človeka pridlhý čas.

Mnoho študentov získa pracovné skúsenosti už počas štúdia vďaka brigádam alebo pracovným programom či stážam. Nie je raritou, že zamestnávateľ ponúkne brigádnikovi po skončení školy aj trvalé pracovné miesto. Pre obe strany je to výhodné: ak je absolvent s prácou spokojný, môže jej venovať viac času, zažiť možno prvý kariérny posun a po skončení školy má isté zamestnanie. Zamestnávateľ svojich ľudí pozná, vie, ako brigádnik pracoval a na akú pozíciu sa hodí najviac.

Čakajú ťa prijímacie skúška? Tak čítaj pozorne…

Zistite si všetky dostupné informácie o prijímacom konaní: štruktúra, organizácia, atmosféra, bodovanie testov, možnosti bonusových bodov napr. za maturitu s vyznamenaním, štátnice z cudzích jazykov. Podrobne si prečítajte pokyny k prijímacím pohovorom.

Zožeňte si prijímacie testy z minulých rokov: niektoré vysoké školy ich zverejňujú na svojich internetových stránkach, mnoho ich zverejňujú aj vzdelávacie portály, vychádzajú v učebniciach k prijímacím pohovorom.

Vyspovedajte kamarátov, ktorí už na skúškach boli. Vymieňajte si informácie so spolužiakmi, ktorí sa pripravujú na rovnaké prijímacie skúšky.

Všetko, čo potrebuješ vedieť, ak si skončil strednú a nedarí sa ti hľadať prácu

Evidencia na úrade PSVaR je dobrovoľná, absolventovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVaR. Ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je povinný sám si hradiť zdravotné poistenie.

Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia školských prázdnin, teda do 31. augusta v danom roku, ale iba za predpokladu, že absolvent si nepodal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Chceš zaujať? Potom by ti pri odpovedi na inzerát nemalo chýbať toto!

Motivačný list vám ponúka menej formálnu šancu predstaviť seba a svoje aktivity. Vďaka nemu môžete vyniknúť spomedzi desiatok iných uchádzačov.

List prispôsobte:

Prispôsobujte motivačný list pre každú ponuku osobitne. Na každú pracovnú ponuku posielajte aktualizovaný motivačný list prispôsobený pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate. Ak ho len upravujete od posledného použitia, pred odoslaním si vždy skontrolujte, či ste uviedli správneho adresáta: v adrese, oslovení, v tele listu i v súhlase so spracovaním osobných údajov.

Všetko čo potrebuješ vedieť ak ťa čaká maturita

Legislatíva je v tomto smere celkom zaujímavá, je to na dlhšie čítanie a zorientovanie sa a keďže o niektorých veciach je dobré vedieť rok (aj viac) dopredu, prinášame vám sumár základných informácií pre maturantov – ak patria do skupiny žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Pre koho je upravená maturita

Na maturitnej skúške môžu úľavu dostať žiaci so zdravotným znevýhodnením – s poruchami učenia, so sluchovým postihom i autistické deti (toto nie je kompletný zoznam znevýhodnení). V zásade však platí, že za upravených podmienok môžu maturovať len tí žiaci, ktorí: