Chceš zaujať? Potom by ti pri odpovedi na inzerát nemalo chýbať toto!

Motivačný list vám ponúka menej formálnu šancu predstaviť seba a svoje aktivity. Vďaka nemu môžete vyniknúť spomedzi desiatok iných uchádzačov.

List prispôsobte:

Prispôsobujte motivačný list pre každú ponuku osobitne. Na každú pracovnú ponuku posielajte aktualizovaný motivačný list prispôsobený pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate. Ak ho len upravujete od posledného použitia, pred odoslaním si vždy skontrolujte, či ste uviedli správneho adresáta: v adrese, oslovení, v tele listu i v súhlase so spracovaním osobných údajov.

Čo viete o firme:

Ukážte, že niečo o firme viete. Uveďte charakteristiku spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o prácu. Personalistu osloví, keď uvidí, že ste si čo-to o firme naštudovali. Neexistuje správna charakteristika, dôležité je v motivačnom liste vidieť znalosť spoločnosti, do ktorej sa práve hlásite.

Pravdivé informácie:

Píšte o sebe pravdu a buďte pripravený každý bod na pohovore odôvodniť. Neprikrášľujte svoje skúsenosti. Pripravte sa aj na otázky o negatívnych vlastnostiach, ktoré však do motivačného listu ani životopisu nepatria.

Dôraz na znalosti:

Zamerajte sa na to, čo je pre zamestnávateľa podstatné. Dôraz klaďte na znalosti a skúsenosti, ktoré sú dôležité pre konkrétneho zamestnávateľa a konkrétne pracovné miesto.

Nedávajte podmienky:

Neklaďte si hneď na začiatku vašej spoločnej komunikácie podmienky. Nevenujte sa ani platovým podmienkam a podobným detailom, tie majú miesto až na pohovore.

Dôvod na stretnutie:

Napíšte dôvod na osobné stretnutie. Spomeňte dôvod na osobné stretnutie a pri jeho plánovaní s personalistom buďte ochotný prispôsobiť sa času. Neklaďte si hneď na začiatku vašej spoločnej komunikácie podmienky (napr. že môžete len jeden konkrétny deň v týždni).

Neohovárajte:

Neohovárajte bývalého zamestnávateľa ani neuvádzajte dôvod odchodu z posledného zamestnania. Ak to personalistu zaujíma, spýta sa viac pri pohovore.

Súhlas na spracovanie údajov:

Vložte súhlas so spracovaním osobných údajov. Je dobré na záver motivačného listu uviesť aj váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť tak vašu žiadosť môže držať v databáze uchádzačov a osloviť vás, keď sa jej uvoľní vhodná pracovná pozícia.

Kontrolujte:

Pred odoslaním ešte raz skontrolujte gramatickú a faktickú správnosť motivačného listu. Upravte formálnu podobu, najlepšie tak, aby veľkosť a typ písma korešpondovali s tými, ktoré ste použili v životopise. Aktualizujte miesto a dátum, vytlačený motivačný list podpíšte, elektronický dokument môžete poslať aj bez podpisu alebo vložiť elektronický podpis.

Napíšte sprievodný list:

Ide v podstate o text, ktorý napíšete v e-maile a ktorým odôvodňujete, prečo sa zaujímate o pozíciu. Tento text je pritom dôležitý aj keď zasielate motivačný list. Ak spoločnosť vyžaduje motivačný list, odôvodnite svoju motiváciu reagovať na ponuku práve v sprievodnom liste (e-maile), utkviete tak personalistovi v pamäti.

Tipy pre sprievodný list/e-mail:

 • do predmetu uveďte pozíciu, o ktorú sa zaujímate
 • snažte sa byť stručný, píšte v krátkych odsekoch
 • ak je niečo, čo sa nehodilo do životopisu (alebo motivačného listu), spomeňte to tu
 • vyzdvihnite súvis medzi vami a danou pozíciou a napíšte, prečo veríte, že ste vhodný kandidát na túto pracovnú pozíciu
 • napíšte o svojom prínose pre danú spoločnosť a spomeňte dôvody, prečo v nej chcete pracovať
 • pre sprievodný list zároveň platia všetky odporúčania, ktoré treba dodržať pri motivačnom liste

Časté chyby:

 1. Sprievodný list nie je upravený vzhľadom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
 2. Text je príliš dlhý a nezrozumiteľný.
 3. Chýba motivácia žiadateľa.
 4. Opakuje sa príliš veľa údajov uvedených v životopise.
 5. Sprievodný list je chválenkársky a pôsobí nedôveryhodne.
 6. List obsahuje gramatické chyby.

Návod, ako napísať motivačný list:

Ing. Lenka Brčkavá, Mlynská dolina 25, 845 45 Bratislava

ITC Comp, a. s.,
Ing. Pavel Malý,
Prešporská 154, 842 31 Bratislava

Bratislava 1. marca 2017

 

Vážený pán Malý,
na základe ponuky uverejnenej na pracovnom portáli www.profesia.sk sa uchádzam o pozíciu marketingového špecialistu/kon­zultanta. Vaša spoločnosť ma veľmi oslovila prostredníctvom zaujímavej interaktívnej kampane k Vášmu najnovšiemu softvérovému produktu. ITC Comp, a. s., vnímam ako modernú spoločnosť s originálnym prístupom k promovaniu informačných technológií. IT považujem za rýchlo rastúce odvetvie a nerobí mi problém orientovať sa v nových trendoch a technológiách. Vo voľnom čase ma baví študovať novinky z oblasti IT, aj preto by som chcela svoje marketingové skúsenosti preniesť do tohto sektoru ako súčasť Vášho tímu.

Mám za sebou trojročnú prax na pozícii marketingového špecialistu spoločnosti pôsobiacej v online prostredí, a teda bohaté skúsenosti s tvorbou online i offline marketingových kampaní. Nadriadený v predchádzajúcej spoločnosti oceňoval najmä moje komunikačné schopnosti, a to vo vzťahu s verejnosťou, partnermi i s reklamnými agentúrami. Organizácia marketingových eventov si vyžadovala flexibilnosť a správny timemanagement pri stretnutiach s partnermi. Naučila som sa zvládať stresové situácie a viem sa prispôsobiť meniacim sa okolnostiam.

Plynule hovorím po anglicky, dokážem viesť obchodné rokovania, a dohovorím sa po nemecky. Ovládam strojopis, na úrovni používateľa pracujem s programami MS Office, Unix/Linux, som začiatočníčka v používaní C#, Java, HTML a CSS. Webový softvér WordPress zvládam na pokročilej úrovni ako administrátorka. Bavia ma výzvy, považujem sa za empatickú a spoľahlivú osobu s aktívnym a pozitívnym prístupom v práci, ale aj v súkromí. Verím, že moje skúsenosti a osobnostné charakteristiky zo mňa robia vhodnú kandidátku na ponúkanú pracovnú pozíciu.

Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, ďalšie informácie veľmi rada doplním pri osobnom stretnutí.

S pozdravom
Lenka Brčkavá

V zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách pre spoločnosť ITC Comp, a. s., súvisiacich s hľadaním práce u vás v spoločnosti.

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie vo vašej spoločnosti. Súhlas je daný na dobu určitú dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní.

Ako upraviť sprievodný list?

Hľadáte prácu na plný úväzok?

Štruktúra sprievodného listu:

 1. Príslušný adresát
 2. Pozícia, o ktorú sa uchádzate
 3. Ako ste sa o pozícii dozvedeli
 4. Informácia o čase, kedy môžete začať a kedy ste odišli zo svojho predchádzajúceho zamestnania
 5. Prečo sa zaujímate o danú pozíciu a prečo ste tou správnou osobou
 6. Žiadosť o osobný pohovor

Ste čerstvým absolventom?

Štruktúra sprievodného listu:

 1. Príslušný adresát
 2. Pozícia, o ktorú sa uchádzate
 3. Ako ste sa o pozícii dozvedeli
 4. Informácia o čase, kedy môžete začať a kedy ste skončili školu
 5. Prečo máte záujem o danú pozíciu
 6. Schopnosti, skúsenosti, vzdelanie a prečo ste tou správnou osobou
 7. Je kľúčové vyzdvihnúť akúkoľvek vhodnú prácu na vedľajší úväzok a jazykové schopnosti
 8. Do akých školských a mimoškolských aktivít ste sa zapojili (relevantných z hľadiska pozície)
 9. Žiadosť o osobný pohovor

Máte záujem o prácu na vedľajší pracovný pomer?

Štruktúra sprievodného listu:

 1. Príslušný adresát
 2. Pozícia, o ktorú sa uchádzate
 3. Ako ste sa o pozícii dozvedeli
 4. Prečo máte záujem o danú pozíciu
 5. Zdôraznite svoje časové možnosti, ochotu pracovať na zmeny, nočné a pod..
 6. Schopnosti, skúsenosti, vzdelanie a prečo ste tou správnou osobou
 7. Žiadosť o osobný pohovor

Zdroj: https://profesia.pravda.sk/zamestnanie/