Kontakt

Názov: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, 04001 KOŠICE
IČO: 42242282
DIČ: 2023279214
nie sme platcami DPH
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK 84 8180 0000 0070 0042 5422
Pobočka Gelnica: Slovenská 69/56, 056 01

Košice: csppke@csppke.sk
0911 987 085, 055/796 12 11

Gelnica: gelnica@csppke.sk
0901 708 461, 053/482 16 74

Zamestnanci Košice
Sekretariát csppke@csppke.sk Tel.č.: 055 / 796 12 11, mobil: 0911 987 085
PaedDr.Tatiana Majerníková majernikova@csppke.sk riaditeľka CŠPP; etopéd, canisterapeut, špeciálny pedagóg pre PVP
Mgr. Marianna Kollárová kollarova@csppke.sk psychologička, vedúca úseku raného poradenstva a psychologickej činnosti
Mgr. Daniela Husovská, PhD. husovska@csppke.sk psychologička
Mgr. Vladimíra Židek Gajdošová zidek@csppke.sk psychologička
Mgr. Nora Gnipová gnipova@csppke.sk psychologička
Mgr. Martina Marečáková - Machovská marecakova-machovska@csppke.sk psychologička
Mgr. Zuzana Korpášová korpasova@csppke.sk sociálny pracovník
Mgr. Peter Varjassy varjassy@csppke.sk špeciálny pedagóg, psychopéd, poradenstvo (poruchy učenia a správania), vedúci úseku špeciálno-pedagogickej činnosti
Mgr. Michaela Kraljiková kraljikova@csppke.sk špeciálny pedagóg – poradenstvo (surdopéd, poruchy učenia)
Mgr. Silvia Petrovajová petrovajova@csppke.sk školský logopéd
Mgr. Zuzana Sousedeková sousedekova@csppke.sk špeciálny pedagóg, tyflopéd, poradenstvo
PaedDr. Alexandra Siegfriedová siegfriedova@csppke.sk liečebný pedagóg
Mgr. Slavomír Smolko smolko@csppke.sk sociálny pracovník
Ing. Andrea Wittenbergerová csppke@csppke.sk administratívny pracovník
Aktuálne na materskej dovolenke
Mgr. Lucia Marcinová marcinova@csppke.sk školský logopéd
Mgr. Lucia Puchľáková puchlakova@csppke.sk psychologička
Zamestnanci Gelnica
Sekretariát gelnica@csppke.sk Tel.č.: 053 / 482 16 74, mobil: 0901 708 461
Mgr. Marián Zimmermann zimmermann@csppke.sk psychológ, vedúci elokovaného pracoviska, zástupca riaditeľa CŠPP
Mgr. Janka Perhačová perhacova@csppke.sk špeciálny pedagóg, psychopéd, logopéd, somatopéd
Mgr. Viktória Hritzová v.hritzova@csppke.sk špeciálny pedagóg, psychopéd, logopéd
Mgr. Miroslava Kubovičová kubovicova@csppke.sk psychológ
Mgr. Andrea Kandrová kandrova@csppke.sk logopéd
Ľudmila Brutovská gelnica@csppke.sk hospodárka, sociálna pracovníčka
Janka Ogurčáková gelnica@csppke.sk upratovačka, školníčka

Kontaktný formulár

Vyberte si mesto (povinné):

Košice Gelnica

Košice

  Ak ste človek, vyberte obrázok Pohár .

  Gelnica

   Ak ste človek, vyberte obrázok Srdce.

   V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.

   Ako sa k nám dostanete

   Ponúkame vám sprievodcu, aby ste k nám došli bez problémov a ušetrili si blúdenia uličkami mestskej časti Staré mesto, v ktorej sa nachádza naše poradenské zariadenie.

   Ak prichádzate do Košíc vlakom, alebo autobusom, dostanete sa do nášho zariadenia električkou č. 2, ktorá má nástupište pred stanicou ŽSR. Vystúpite na zastávke Bocatiova. Našu poradňu nájdete v areáli SOŠ Bocatiova 1, ktorý je “schovaný“ za budovou Slovenského Červeného kríža, na ulici Komenského č. 19. Musíte vojsť do ulice Bocatiova a kráčať popri plote areálu SČK, ktorý je prepojený na múr areálu SOŠ. Automatická brána na vjazd pre autá do areálu školy býva väčšinou zatvorená, nakoľko majiteľom areálu je SOŠ. Vstup do areálu pre peších je o 20 metrov ďalej od vjazdu cez bráničku.

   Ak chcete použiť na staničnom námestí autobus, hľadajte nástupište MHD označené tabuľou „Sídlisko Mier“. Dovezú vás k nám autobusy č. 16, 27 a 29. Je potrebné vystúpiť na zastávke Národné námestie, ktorú spoznáte aj podľa toho, že vedľa zastávky je dobre viditeľná Reštaurácia ROKOKO.

   Po vystúpení z autobusu sa postavte chrbtom k reštaurácii a choďte smerom k malému semaforovému prechodu pre chodcov, ktorý sa nachádza blízko autobusovej zastávky vľavo. Za prechodom pre chodcov pokračujte rovno po chodníku medzi obytné domy. Prejdite zopár desiatok metrov popri garážach a múre areálu školy, až prídete k vstupnej bráničke pre peších. Keď vojdete do areálu školy, pôjdete k jednoposchodovej budove ktorú uvidíte vpravo. Vojdete dnu, zazvoníte a elektrický vrátnik Vás pustí dnu.

   Zorientovaní obyvatelia Košíc sa k nám do poradne dostanú aj autobusovými spojmi č. 71, 72, 16, 36, 27, taktiež električkou č. 6, 9, 2, 4, ako aj električkovým robotníckym spojom s označením „R3“, ktorý síce stojí na vyššie zmienenej zastávke, ale chodí len vo vyhradených hodinách a nemôžete v ňom používať lístky na štyri zastávky.

   Odchody MHD opačným smerom nájdete u nás na chodbe, vyvesené na nástenke pre klientov.

   Pri použití dopravy vlastným motorovým vozidlom, je potrebné zaparkovať v rámci ulice Bocatiova a priľahlej Czambelovej ulici, prípadne, na Slovenskej jednoty. Patríme oblastne do parkovacej zóny číslo 2, takže parkovné sa uhrádza v automate na Komenského ulici mincami, resp. bezhotovostne platobnou kartou, alebo formou SMS správy v tvare KE A2 EČV a odošle sa na skrátené číslo 2200. Parkovací lístok obdržíte formou spätnej SMS správy. Cena parkovného je 1,20 €/60 min.

   Ak by ste predsa len nejakým nedopatrením zablúdili, zavolajte nám na tel. č. 055/7961211 a budeme sa snažiť Vás navigovať, aby ste sa dostali úspešne do cieľa.  :-)