Kontakt

Zamestnanci Košice
Sekretariát csppke@csppke.sk Tel.č.: 055 / 796 12 11, mobil: 0911 987 085
PaedDr.Tatiana Majerníková majernikova@csppke.sk riaditeľka CŠPP; etopéd, canisterapeut, špeciálny pedagóg pre PVP
Mgr. Marianna Kollárová kollarova@csppke.sk psychologička, vedúca úseku raného poradenstva a psychologickej činnosti
Mgr. Ľudmila Dvořáková dvorakova@csppke.sk špeciálny pedagóg, logopéd
Mgr. Zuzana Gajdošová csppke@csppke.sk špeciálny pedagóg, externý terénny tyflopéd
Mgr. Daniela Husovská, PhD. husovska@csppke.sk psychologička
Mgr. Zuzana Korpášová korpasova@csppke.sk sociálny pracovník
Mgr.Zuzana Kuncová kuncova@csppke.sk psychologička
Mgr. Lucia Marcinová marcinova@csppke.sk školský logopéd
PaedDr. Lenka Mazáková mazakova@csppke.sk špeciálny pedagóg (etopéd)
Mgr. Mária Nováková novakova@csppke.sk špeciálny pedagóg - poradenstvo (surdopéd, tyflopéd)
Mgr. Silvia Petrovajová petrovajova@csppke.sk školský logopéd
Mgr.Lýdia Schlifková schlifkova@csppke.sk špeciálny pedagóg, psychopéd, konzultant surdopédie
Mgr. Slavomír Smolko smolko@csppke.sk sociálny pracovník
Mgr. Peter Varjassy varjassy@csppke.sk špeciálny pedagóg, psychopéd, poradenstvo (poruchy učenia a správania)
Iveta Dudláková csppke@csppke.sk hospodárka
Aktuálne na materskej dovolenke
Mgr. Martina Marečáková - Machovská marecakova-machovska@csppke.sk psychologička
Zamestnanci Gelnica
Sekretariát gelnica@csppke.sk Tel.č.: 053 / 482 16 74, mobil: 0901 708 461
Mgr. Marián Zimmermann zimmermann@csppke.sk psychológ, vedúci elokovaného pracoviska, zástupca riaditeľa CŠPP
Mgr. Janka Perhačová perhacova@csppke.sk špeciálny pedagóg, psychopéd, logopéd, somatopéd, vedúca úseku špeciálno-pedagogickej činnosti
Mgr. Viktória Hritzová v.hritzova@csppke.sk špeciálny pedagóg, psychopéd, logopéd
Mgr. Nora Gnipová gnipova@csppke.sk psychológ
Mgr. Andrea Kandrová kandrova@csppke.sk logopéd
Ľudmila Brutovská gelnica@csppke.sk hospodárka, sociálna pracovníčka
Janka Ogurčáková gelnica@csppke.sk upratovačka, školníčka

Veberte si mesto (povinné):

Košice Gelnica

Košice

Gelnica

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.

Ako sa k nám dostanete

Ponúkame vám sprievodcu, aby ste k nám došli bez problémov a ušetrili si blúdenia uličkami mestskej časti Staré mesto, v ktorej sa nachádza naše poradenské zariadenie.

Ak prichádzate do Košíc vlakom, alebo autobusom, dostanete sa do nášho zariadenia električkou č. 2, ktorá má nástupište pred stanicou ŽSR. Vystúpite na zastávke Bocatiova. Našu poradňu nájdete v areáli SOŠ Bocatiova 1, ktorý je “schovaný“ za budovou Slovenského Červeného kríža, na ulici Komenského č. 19. Musíte vojsť do ulice Bocatiova a kráčať popri plote areálu SČK, ktorý je prepojený na múr areálu SOŠ. Automatická brána na vjazd pre autá do areálu školy býva väčšinou zatvorená, nakoľko majiteľom areálu je SOŠ. Vstup do areálu pre peších je o 20 metrov ďalej od vjazdu cez bráničku.

Ak chcete použiť na staničnom námestí autobus, hľadajte nástupište MHD označené tabuľou „Sídlisko Mier“. Dovezú vás k nám autobusy č. 16, 27 a 29. Je potrebné vystúpiť na zastávke Národné námestie, ktorú spoznáte aj podľa toho, že vedľa zastávky je dobre viditeľná Reštaurácia ROKOKO.

Po vystúpení z autobusu sa postavte chrbtom k reštaurácii a choďte smerom k malému semaforovému prechodu pre chodcov, ktorý sa nachádza blízko autobusovej zastávky vľavo. Za prechodom pre chodcov pokračujte rovno po chodníku medzi obytné domy. Prejdite zopár desiatok metrov popri garážach a múre areálu školy, až prídete k vstupnej bráničke pre peších. Keď vojdete do areálu školy, pôjdete k jednoposchodovej budove ktorú uvidíte vpravo. Vojdete dnu, zazvoníte a elektrický vrátnik Vás pustí dnu.

Zorientovaní obyvatelia Košíc sa k nám do poradne dostanú aj autobusovými spojmi č. 71, 72, 16, 36, 27, taktiež električkou č. 6, 9, 2, 4, ako aj električkovým robotníckym spojom s označením „R3“, ktorý síce stojí na vyššie zmienenej zastávke, ale chodí len vo vyhradených hodinách a nemôžete v ňom používať lístky na štyri zastávky.

Odchody MHD opačným smerom nájdete u nás na chodbe, vyvesené na nástenke pre klientov.

Pri použití dopravy vlastným motorovým vozidlom, je potrebné zaparkovať v rámci ulice Bocatiova a priľahlej Czambelovej ulici, prípadne, na Slovenskej jednoty. Patríme oblastne do parkovacej zóny číslo 2, takže parkovné sa uhrádza v automate na Komenského ulici mincami, resp. bezhotovostne platobnou kartou, alebo formou SMS správy v tvare KE A2 EČV a odošle sa na skrátené číslo 2200. Parkovací lístok obdržíte formou spätnej SMS správy. Cena parkovného je 1,20 €/60 min.

Ak by ste predsa len nejakým nedopatrením zablúdili, zavolajte nám na tel. č. 055/7961211 a budeme sa snažiť Vás navigovať, aby ste sa dostali úspešne do cieľa.  :-)