Category Archives: Rodičom

Zákonná zmena

V dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie v Slovenskej republike ku dňu 31. decembra 2022 zaniká CŠPP Košice a Elokované pracovisko Gelnica.

Zároveň oznamujeme, že od 1. januára 2023 vzniká Elokované pracovisko Bocatiova 1, Košice (ako súčasť CPaP Zuzkin park 10, Košice) a samostatné Centrum poradenstva a prevencie, Slovenská 69/56, Gelnica (ďalšie informácie o CPaP Gelnica nájdete na stránke www.cpapgelnica.webnode.sk ).

Žiadosti

Je Váš prvák pripravený na školu?

Zvládne to moje dieťa, nebude v učení zaostávať, zvykne si na iný režim, ako malo v škôlke a je už zrelé na školu? Tieto otázky trápia rodičov budúcich prvákov asi najčastejšie.
Prvé dni v škole sú spojené s prekonávaním mnohých prekážok.

Nástupom do prvého ročníka sa mení život nielen dieťaťu, ale aj jeho rodičom. Psychologička a psychoterapeutka Zdeňka Némethová upozorňuje, že zoznam povinností sa rozšíri všetkým, zmení sa im denný režim a vopred by sa mali pripraviť i na prekonávanie niekoľkých prekážok.

Cvičenia mozgu – ako si uľahčiť učenie

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.

Autori: P. E. Dennison, G. E. Dennisonová

Cvičením mozgu si „ zapíname „ náš rozum, získame dostatok energie a chuti na učenie.

  • Dvojité čarbanice
    Tento cvik je na uľahčenie písania. Pôsobí upokojujúco na ruky a oči. Dieťa kreslí na väčší kus papiera rôzne obrázky vždy naraz oboma rukami. Žiadna z rúk nesmie robiť pohyb osobitne, ale vždy naraz,
  • Sova
    Tento cvik pomáha zahnať menšie napätie, ktoré je zapríčinené dlhým sedením a čítaním. Cez prestávku sa týmto cvikom pripravujeme na hodinu.