Category Archives: Aktuality

Zákonná zmena

V dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie v Slovenskej republike ku dňu 31. decembra 2022 zaniká CŠPP Košice a Elokované pracovisko Gelnica.

Zároveň oznamujeme, že od 1. januára 2023 vzniká Elokované pracovisko Bocatiova 1, Košice (ako súčasť CPaP Zuzkin park 10, Košice) a samostatné Centrum poradenstva a prevencie, Slovenská 69/56, Gelnica (ďalšie informácie o CPaP Gelnica nájdete na stránke www.cpapgelnica.webnode.sk ).

Výskum COVID 19

Vážené dámy, vážení páni.

chceli by sme vás poprosiť o zapojenie do aktuálneho výskumu, ktorý VÚDPaP v spolupráci s Mgr. Zimmermannom z CŠPP Košice realizuje. Výskum sa zaoberá časovými perspektívami v súvislosti s emocionálnym prežívaním. Výskum bude prebiehať v dvoch kolách, pričom je kľúčové, aby ste vyplnili dotazník teraz a následne o pár mesiacov, keď o to budete požiadaní e-mailom. Samotné vyplnenie dotazníku vám zaberie menej ako 5 minút. Vaša účasť nám pomôže lepšie pochopiť vnímanie času v rôznych životných situáciách a za účasť vám vopred ďakujeme.
Nakoľko sa chceme osobitne pozrieť a porovnať rôzne segmenty populácie, máme verziu dotazníku osobitne pre učiteľov:https://forms.gle/qdBspYJBaaNR9PX79

Ak nie ste učiteľ, tak vás poprosím o vyplnenie dotazníku cez tento link:
https://forms.gle/ypqZcpQTCLFtbCfw5