Výskum COVID 19

Vážené dámy, vážení páni.

chceli by sme vás poprosiť o zapojenie do aktuálneho výskumu, ktorý VÚDPaP v spolupráci s Mgr. Zimmermannom z CŠPP Košice realizuje. Výskum sa zaoberá časovými perspektívami v súvislosti s emocionálnym prežívaním. Výskum bude prebiehať v dvoch kolách, pričom je kľúčové, aby ste vyplnili dotazník teraz a následne o pár mesiacov, keď o to budete požiadaní e-mailom. Samotné vyplnenie dotazníku vám zaberie menej ako 5 minút. Vaša účasť nám pomôže lepšie pochopiť vnímanie času v rôznych životných situáciách a za účasť vám vopred ďakujeme.
Nakoľko sa chceme osobitne pozrieť a porovnať rôzne segmenty populácie, máme verziu dotazníku osobitne pre učiteľov:https://forms.gle/qdBspYJBaaNR9PX79

Ak nie ste učiteľ, tak vás poprosím o vyplnenie dotazníku cez tento link:
https://forms.gle/ypqZcpQTCLFtbCfw5