Kontakty na iných odborníkov

Košice

Pedopsychiatri:
MUDr. Zuzana Sekeľská, pedopsychiater, Mlynská 26, Košice, Tel: 055/678 34 95
MUDr. Terézia Rosenbergerová, pedopsychiater, FNLP, Tr. SNP 1, Košice, Tel: 055/ 640 22 57
MUDr. Iveta Rjašková, rod. Tokárová, pedopsychiater, Rosná 20, Košice, Mobil: +421 915 368 979

Klinickí psychológovia detí:
PhDr. Zuzana Synaiová, klinický psychológ, Panelová 2, Košice, Tel: 055/677 08 82
PhDr. Eva Reichelová CSc., klinický psychológ, Mlynská 1, Košice, Tel.: +421 905  834 795
Mgr. Ľudmila Bišová, klinický psychológ, Tr. SNP 1, Košice, Tel: 055/ 235 39 79
Mgr. Patrícia Vesel Ganoczyová, klinický psychológ, Tr. SNP 1, Košice, Tel.: 055/640 22 57

Neurológovia:
MUDr. Eva Lazárová, detský neurológ, Tr. SNP 1, Košice, Tel.: 055 / 235 25 35
MUDr. Oxana Bodnárová, detský neurológ,  Tr. SNP 1, Košice, Tel.: 055 / 235 25  30
MUDr. Ladislav Bratský, primár neurologického oddelenia detskej nemocnice, Tr. SNP 1, Košice, Tel.: 055 / 235 26 84
MUDr. MUDr. Jarmila Dzúrová, detský neurológ, Srbská 1, Košice, Tel.: 055 / 678 36 35
MUDr. Zuzana Hauserová, detský neurológ, Rooseweltova 18, Košice Tel.:055 / 622 40 73
MUDr. Jana Eliášová, detský neurológ, Werferova 3, Košice, Mobil: +421 905 211 690,
MUDr. Patrik Štovčík, detský neurológ, Hlavná  60, Prešov, Tel.: 051/ 778 25 48, Mobil: +421 918 631 458

Klinickí logopédi:
Mgr. Alena Černá, aktuálne na materskej dovolenke, zastupuje:
Mgr. Anna Nováková (rod. Bartošová), logopéd, Maršala Koneva 1, Košice, Mobil.: +421 948 064 196
Mgr. Anastázia Kőry, logopéd, Maršala Koneva 1, Košice, Mobil.: +421 948 064 196
PhDr. Eva Obšuthová, klinický logopéd, Srbská 1 , Košice, Tel.: 055 / 678 34 96
PaedDr. Eva Galová, klinický logopéd, Komenského 37, Tel.: 055/796 13 38, Mobil: 0944 147 450

Odborníci pre klientov od 18 rokov:

Klinickí psychológovia:
Mgr. Gabriela Linhardtová, psychológ, psychoterapeut, Hlavná 72, Košice, Tel.: 055/633 48 33
PhDr. Peter Zeľo, klinický psychológ, psychoterapeut, Tajovského 2, Košice, Mobil.: +421 911 970 753
PhDr. Gabriela Lukáčová, klinický psychológ, Tajovského 2, Košice, Mobil: +421 905 695 081
PhDr. Zuzana Novosadová, klinický psychológ, psychoterapeut, Krivá 18, Mobil: +421 908 064 502
PhDr. Anna Rybáriková, klinický psychológ, psychoterapeut pre rodinu, manželské páry a jednotlivcov, Pražská 2, Košice, Mobil: +421 915 068 089
PhDr. Mária Gedeónová, klinický psychológ, psychoterapeut, Hlavná 72, Košice, Tel.: 055/633 48 55
PhDr. Eva Linhová, klinický psychológ, psychoterapeut, Vencová, Košice,  Mobil: +421 904 596 777, +421 918 606 696
PhDr. Lucia Medvecká, klinický psychológ, psychoterapeut, Mlynská 26, Košice, Mobil: +421 903 553 363
PhDr. Katarína Kubašovská, klinický psychológ, psychoterapeut, Letná 40, Košice, Mobil: +421 905 181 825
PhDr. Ivana Mocáková, klinický psychológ, psychoterapeut, Biela 2, Košice, Tel.: 055/623 42 52 Mobil: +421 903 611 743 

Psychiatri:
MUDr. Petra Földešová, psychiater, Mudroňova 29, Košice, Mobil: +421 911 547 012, +421 299 883
MUDr. Svetlana Jágerová, psychiater, psychoterapeut, Poštová 15, Košice, Mobil: +421 907 920 108
MUDr. Martin Medvecký, psychiater, MEDDUX s.r.o., Tomášikova 8, Košice, Tel.: 055/6339489
MUDr. Zuzana Beňačková, psychiater, Tomášikova 8, Košice, Tel.: 055/633 39 88
MUDr. Danica Calsová, psychiater – sexuológ, Kuzmányho 43, Košice, Tel.: 055/625 75 57
MUDr. Milan Komoráš, psychiater, Zborovská 4, Košice, Tel.: 055/625 51 18

Gelnica

MUDr. Paulínyová, ORL – foniater, Spišská Nová Ves, 053 / 416 6104
MUDr. Krasníková, pedopsychiater pre deti a dorast, Spišská Nová Ves, 053 / 441 3403
Mgr. Kuchtová, klinický logopéd, Spišská Nová Ves, 0903 627 047
doc. PhDr. Gažiová, PhD., klinický psychológ, Spišská Nová Ves, 053 / 444 0888
PhDr. Štiffelová, PhD., klinický psychológ, Spišská Nová Ves, 053 / 441 2753
MUDr. R. Smiková, neurológ, SNP 25, Krompachy, 0917 991 783