Aktuality

„CANISTERAPEUTICKÝ  POBYT“ (a.k.a TÁBOR)

Aj tento rok bude naším centrom organizovaný ďalší ročník canisterapeutického tábora („tábora so psíkmi“), ktorý je zameraný na deti so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

Týka sa najmä detí s problémami v čítaní (dyslektikov), v písaní (dysgrafikov), v pravopise (dysortografikov), v sústredení, s oneskoreným vývinom, so zvýšenou emocionalitou, detí nesamostatných, nepraktických. Môže sa ho zúčastniť maximálne 30 detí vo veku od 7 do 12 rokov (individuálne žiadosti mimo tejto vekovej kategórie posúdia organizátorky). Tieto prázdniny bude prebiehať v termíne od 10.08.2019 do 17.08.2019 na Ranči ŠUGOV v Šugovskej doline.

Podrobné informácie o tomto tábore sú dostupné na stiahnutie tu.

Záväzná prihláška na tábor na siahnutie tu.