Category Archives: Uncategorized

Čestné vyhlásenie

Sponzori

Ďakujeme našim sponzorom:

Kontakty na iných odborníkov

Košice

Pedopsychiatri:
MUDr. Zuzana Sekeľská, pedopsychiater, Mlynská 26, Košice, Tel: 055/678 34 95
MUDr. Terézia Rosenbergerová, pedopsychiater, FNLP, Tr. SNP 1, Košice, Tel: 055/ 640 22 57
MUDr. Iveta Rjašková, rod. Tokárová, pedopsychiater, Rosná 20, Košice, Mobil: +421 915 368 979

Klinickí psychológovia detí:
PhDr. Zuzana Synaiová, klinický psychológ, Panelová 2, Košice, Tel: 055/677 08 82
PhDr. Eva Reichelová CSc., klinický psychológ, Mlynská 1, Košice, Tel.: +421 905  834 795
Mgr. Ľudmila Bišová, klinický psychológ, Tr. SNP 1, Košice, Tel: 055/ 235 39 79
Mgr. Patrícia Vesel Ganoczyová, klinický psychológ, Tr. SNP 1, Košice, Tel.: 055/640 22 57

Neurológovia:
MUDr. Eva Lazárová, detský neurológ, Tr. SNP 1, Košice, Tel.: 055 / 235 25 35
MUDr. Oxana Bodnárová, detský neurológ,  Tr. SNP 1, Košice, Tel.: 055 / 235 25  30
MUDr. Ladislav Bratský, primár neurologického oddelenia detskej nemocnice, Tr. SNP 1, Košice, Tel.: 055 / 235 26 84
MUDr. MUDr. Jarmila Dzúrová, detský neurológ, Srbská 1, Košice, Tel.: 055 / 678 36 35
MUDr. Zuzana Hauserová, detský neurológ, Rooseweltova 18, Košice Tel.:055 / 622 40 73
MUDr. Jana Eliášová, detský neurológ, Werferova 3, Košice, Mobil: +421 905 211 690,
MUDr. Patrik Štovčík, detský neurológ, Hlavná  60, Prešov, Tel.: 051/ 778 25 48, Mobil: +421 918 631 458

Klinickí logopédi:
Mgr. Alena Černá, aktuálne na materskej dovolenke, zastupuje:
Mgr. Anna Nováková (rod. Bartošová), logopéd, Maršala Koneva 1, Košice, Mobil.: +421 948 064 196
Mgr. Anastázia Kőry, logopéd, Maršala Koneva 1, Košice, Mobil.: +421 948 064 196
PhDr. Eva Obšuthová, klinický logopéd, Srbská 1 , Košice, Tel.: 055 / 678 34 96
PaedDr. Eva Galová, klinický logopéd, Komenského 37, Tel.: 055/796 13 38, Mobil: 0944 147 450

Odborníci pre klientov od 18 rokov:

Klinickí psychológovia:
Mgr. Gabriela Linhardtová, psychológ, psychoterapeut, Hlavná 72, Košice, Tel.: 055/633 48 33
PhDr. Peter Zeľo, klinický psychológ, psychoterapeut, Tajovského 2, Košice, Mobil.: +421 911 970 753
PhDr. Gabriela Lukáčová, klinický psychológ, Tajovského 2, Košice, Mobil: +421 905 695 081
PhDr. Zuzana Novosadová, klinický psychológ, psychoterapeut, Krivá 18, Mobil: +421 908 064 502
PhDr. Anna Rybáriková, klinický psychológ, psychoterapeut pre rodinu, manželské páry a jednotlivcov, Pražská 2, Košice, Mobil: +421 915 068 089
PhDr. Mária Gedeónová, klinický psychológ, psychoterapeut, Hlavná 72, Košice, Tel.: 055/633 48 55
PhDr. Eva Linhová, klinický psychológ, psychoterapeut, Vencová, Košice,  Mobil: +421 904 596 777, +421 918 606 696
PhDr. Lucia Medvecká, klinický psychológ, psychoterapeut, Mlynská 26, Košice, Mobil: +421 903 553 363
PhDr. Katarína Kubašovská, klinický psychológ, psychoterapeut, Letná 40, Košice, Mobil: +421 905 181 825
PhDr. Ivana Mocáková, klinický psychológ, psychoterapeut, Biela 2, Košice, Tel.: 055/623 42 52 Mobil: +421 903 611 743 

Psychiatri:
MUDr. Petra Földešová, psychiater, Mudroňova 29, Košice, Mobil: +421 911 547 012, +421 299 883
MUDr. Svetlana Jágerová, psychiater, psychoterapeut, Poštová 15, Košice, Mobil: +421 907 920 108
MUDr. Martin Medvecký, psychiater, MEDDUX s.r.o., Tomášikova 8, Košice, Tel.: 055/6339489
MUDr. Zuzana Beňačková, psychiater, Tomášikova 8, Košice, Tel.: 055/633 39 88
MUDr. Danica Calsová, psychiater – sexuológ, Kuzmányho 43, Košice, Tel.: 055/625 75 57
MUDr. Milan Komoráš, psychiater, Zborovská 4, Košice, Tel.: 055/625 51 18

Gelnica

MUDr. Paulínyová, ORL – foniater, Spišská Nová Ves, 053 / 416 6104
MUDr. Krasníková, pedopsychiater pre deti a dorast, Spišská Nová Ves, 053 / 441 3403
Mgr. Kuchtová, klinický logopéd, Spišská Nová Ves, 0903 627 047
doc. PhDr. Gažiová, PhD., klinický psychológ, Spišská Nová Ves, 053 / 444 0888
PhDr. Štiffelová, PhD., klinický psychológ, Spišská Nová Ves, 053 / 441 2753
MUDr. R. Smiková, neurológ, SNP 25, Krompachy, 0917 991 783

Pre deti – Učíš sa rád ?

Učíš sa rád?

Odpovedajte áno alebo nie

 1. Mrzí ma, keď nedosiahnem taký výsledok, aký rodičia odo mňa očakávajú,
 2. Je veľa zaujímavých predmetov, ktoré sa dobre učia,
 3. Dobrý je ten žiak, ktorý sa denne učí,
 4. Veľmi sa teším, keď sú učitelia so mnou spokojní,
 5. Chcel by som veľa vedieť a poznať,
 6. Myslím, že v škole oprávnene očakávajú od každého, aby si riadne plnil úlohy,
 7. Dobre mi padne uznanie spolužiakov za dobrý výkon,
 8. Mám veľmi dobrý pocit, keď to, čo robím, sa mi podarí,
 9. Ten, kto vie viac, môže byť užitočnejší ľuďom,
 10. Nechcem, aby sa druhí vo mne sklamali,
 11. Je to dobrý pocit, učiť sa niečo nové alebo niečo samostatne riešiť,
 12. Dobre sa cítim, keď si splním všetky povinnosti.

Ovplyvňuje tréma Tvoj výkon ?

Odpovedajte áno, áno aj nie alebo nie

 1. Keď mám byť vyskúšaný, mávam väčšinou strach,
 2. Často si myslím, že nebudem nič vedieť,
 3. Veľmi sa bojím, že urobím chyby,
 4. Keď mám písať písomku, najradšej by som nešiel do školy,
 5. Veľmi sa obávam známkovania,
 6. Často som neistý a neviem, ako mám v odpovedi pokračovať,
 7. Keď idem ráno do školy, mávam strach, ako to dopadne,
 8. Často robím chyby v náročnejších situáciách,
 9. Som veľmi nepokojný a nervózny pred dôležitou úlohou,
 10. Keď sa mi nedarí, ľahko strácam sebadôveru.

Využívaš svoj potenciál ?

Odpovedajte áno alebo nie

 1. Rozmýšľam nad tým, čo robím,
 2. Snažím sa prísť na mnohé veci,
 3. Skúšam rôzne možnosti na ceste k výsledku,
 4. Som vytrvalý a nevzdávam sa, kým nedokončím, čo som začal,
 5. Uvažujem o tom, ako robiť veci lepšie,
 6. Dokážem sa učiť z chýb,
 7. Teší ma objavovať nové a nepoznané veci,
 8. Život je pre mňa príležitosťou dávať si veľa otázok,
 9. Všímam si okolo seba veci, ktoré druhí nepozorujú,
 10. Problémom sa dokážem zaoberať, kým nepochopím, ako sa môžem dostať k jeho podstate,
 11. Viem si sformulovať otázky, ktoré ma zaujímajú,
 12. Hľadanie nápadov je spôsob môjho prístupu k riešeniu problému,
 13. Mám cit pre odhad nepoznaných súvislostí,
 14. Je veľa toho, čím sa viem obohatiť,
 15. Skryté problémy ma priťahujú,
 16. Zaujímajú ma neobvyklé veci.

Vyhodnotenie dotazníkov

Učíš sa rád ?

Hodnotenie: áno = 1 bod, nie = 0 bodov
Výsledky:
8 b – 12 b Máš vytvorený dobrý vzťah k učeniu a pociťuješ dostatočnú motiváciu, ktorá ťa k nemu podnecuje.
4 b – 7 b Učíš sa preto, že chceš, ale niekedy viac preto, že musíš. Máš motiváciu, ktorá ťa vie podnietiť k učeniu, ale nezriedka potrebuješ silnejší podnet, aby si udržal svoj záujem.
0 b – 3 b Tvoja motivácia je nevýrazná a máš málo dôvodov prečo sa učiť. Učenie nie je pre teba uspokojivá činnosť a nepovažuješ ju za veľmi významnú. Pokús sa porozmýšľať, čo robiť ďalej.

Ovplyvňuje tréma tvoj výkon ?
Hodnotenie: áno = 2 body, áno aj nie = 1 bod, nie = 0 bodov
Výsledky:
15 b – 20 b Máš strach zo zlyhania a tréma je tvojím problémom. Potrebuješ častejšie povzbudenie a podporu, preto sa zdôver niekomu, od koho ich môžeš očakávať. Ak máš možnosť stretnúť sa s psychológom, vyhľadaj ho. Pomôže ti zmeniť tvoje negatívne emocionálne prežívanie a ovplyvniť myšlienky a správanie, ktoré ho sprevádzajú.
7 b – 14 b Tréma, s ktorou sa stretávaš, ti môže v niektorých situáciách prekážať. Pozri si odpovede, ktoré hovoria o tvojej tréme a všimni si okolnosti, za ktorých sa vyskytuje. Tvojou možnosťou je spochybňovať myšlienky, ktoré ju sprevádzajú hľadaním rozumnejších odpovedí a opakovať to, čo robíš, keď sa ti darí trému zvládnuť.
0 b – 6 b Nepoznáš trému ako stav, ktorý by ťa ohrozoval a dokážeš ju zvládnuť.

Využívaš svoj potenciál ?
Hodnotenie: áno = 1 b, nie = 0 b
Výsledky:
13 b – 16 b Svoj potenciál vieš tvorivo využívať a je obohatením tvojho života.
9 b – 12 b Tvoje potencionálne možnosti sa ti otvárajú a si na ceste, kedy ich začínaš tvorivejšie využívať.
5 b – 8 b Svoj potenciál využívaš sporadicky a potrebuješ impulzy, aby si prekonal svoje obmedzenia.
0 b – 4 b Tvoje možnosti sú zatiaľ väčšinou utlmené a nepoznáš, čo to znamená, tvorivo ich využívať.

Prajeme vám veľa elánu do učenia sa, hľadania nových poznatkov, vedomostí, informácií, objavovania nepoznaného.

Spracované pomocou odbornej literatúry:
Senko, P.: Ako sa správne a účinne učiť, Metodický materiál, KPPP Banská Bystrica, 1998
Grác, J.: Psychológia samoučenia. Bratislava, Obzor, 1978.
Kondáš, O.: Tréma – strach zo skúšky. Bratislava, SPN, 1979.
Mistrík, J.: Rýchle čítanie. Bratislava, SPN, 1980
Tepperwein, K.: Umenie ľahko sa učiť. Fontana Kiadó, 1992.
Toman, J.: Organizace a technika duševní práce. Praha, Svoboda, 1970
Zielke, W.: Jak číst rychleji a lépe. Praha, Svoboda,