Pre deti – Učíš sa rád ?

Učíš sa rád?

Odpovedajte áno alebo nie

 1. Mrzí ma, keď nedosiahnem taký výsledok, aký rodičia odo mňa očakávajú,
 2. Je veľa zaujímavých predmetov, ktoré sa dobre učia,
 3. Dobrý je ten žiak, ktorý sa denne učí,
 4. Veľmi sa teším, keď sú učitelia so mnou spokojní,
 5. Chcel by som veľa vedieť a poznať,
 6. Myslím, že v škole oprávnene očakávajú od každého, aby si riadne plnil úlohy,
 7. Dobre mi padne uznanie spolužiakov za dobrý výkon,
 8. Mám veľmi dobrý pocit, keď to, čo robím, sa mi podarí,
 9. Ten, kto vie viac, môže byť užitočnejší ľuďom,
 10. Nechcem, aby sa druhí vo mne sklamali,
 11. Je to dobrý pocit, učiť sa niečo nové alebo niečo samostatne riešiť,
 12. Dobre sa cítim, keď si splním všetky povinnosti.

Ovplyvňuje tréma Tvoj výkon ?

Odpovedajte áno, áno aj nie alebo nie

 1. Keď mám byť vyskúšaný, mávam väčšinou strach,
 2. Často si myslím, že nebudem nič vedieť,
 3. Veľmi sa bojím, že urobím chyby,
 4. Keď mám písať písomku, najradšej by som nešiel do školy,
 5. Veľmi sa obávam známkovania,
 6. Často som neistý a neviem, ako mám v odpovedi pokračovať,
 7. Keď idem ráno do školy, mávam strach, ako to dopadne,
 8. Často robím chyby v náročnejších situáciách,
 9. Som veľmi nepokojný a nervózny pred dôležitou úlohou,
 10. Keď sa mi nedarí, ľahko strácam sebadôveru.

Využívaš svoj potenciál ?

Odpovedajte áno alebo nie

 1. Rozmýšľam nad tým, čo robím,
 2. Snažím sa prísť na mnohé veci,
 3. Skúšam rôzne možnosti na ceste k výsledku,
 4. Som vytrvalý a nevzdávam sa, kým nedokončím, čo som začal,
 5. Uvažujem o tom, ako robiť veci lepšie,
 6. Dokážem sa učiť z chýb,
 7. Teší ma objavovať nové a nepoznané veci,
 8. Život je pre mňa príležitosťou dávať si veľa otázok,
 9. Všímam si okolo seba veci, ktoré druhí nepozorujú,
 10. Problémom sa dokážem zaoberať, kým nepochopím, ako sa môžem dostať k jeho podstate,
 11. Viem si sformulovať otázky, ktoré ma zaujímajú,
 12. Hľadanie nápadov je spôsob môjho prístupu k riešeniu problému,
 13. Mám cit pre odhad nepoznaných súvislostí,
 14. Je veľa toho, čím sa viem obohatiť,
 15. Skryté problémy ma priťahujú,
 16. Zaujímajú ma neobvyklé veci.

Vyhodnotenie dotazníkov

Učíš sa rád ?

Hodnotenie: áno = 1 bod, nie = 0 bodov
Výsledky:
8 b – 12 b Máš vytvorený dobrý vzťah k učeniu a pociťuješ dostatočnú motiváciu, ktorá ťa k nemu podnecuje.
4 b – 7 b Učíš sa preto, že chceš, ale niekedy viac preto, že musíš. Máš motiváciu, ktorá ťa vie podnietiť k učeniu, ale nezriedka potrebuješ silnejší podnet, aby si udržal svoj záujem.
0 b – 3 b Tvoja motivácia je nevýrazná a máš málo dôvodov prečo sa učiť. Učenie nie je pre teba uspokojivá činnosť a nepovažuješ ju za veľmi významnú. Pokús sa porozmýšľať, čo robiť ďalej.

Ovplyvňuje tréma tvoj výkon ?
Hodnotenie: áno = 2 body, áno aj nie = 1 bod, nie = 0 bodov
Výsledky:
15 b – 20 b Máš strach zo zlyhania a tréma je tvojím problémom. Potrebuješ častejšie povzbudenie a podporu, preto sa zdôver niekomu, od koho ich môžeš očakávať. Ak máš možnosť stretnúť sa s psychológom, vyhľadaj ho. Pomôže ti zmeniť tvoje negatívne emocionálne prežívanie a ovplyvniť myšlienky a správanie, ktoré ho sprevádzajú.
7 b – 14 b Tréma, s ktorou sa stretávaš, ti môže v niektorých situáciách prekážať. Pozri si odpovede, ktoré hovoria o tvojej tréme a všimni si okolnosti, za ktorých sa vyskytuje. Tvojou možnosťou je spochybňovať myšlienky, ktoré ju sprevádzajú hľadaním rozumnejších odpovedí a opakovať to, čo robíš, keď sa ti darí trému zvládnuť.
0 b – 6 b Nepoznáš trému ako stav, ktorý by ťa ohrozoval a dokážeš ju zvládnuť.

Využívaš svoj potenciál ?
Hodnotenie: áno = 1 b, nie = 0 b
Výsledky:
13 b – 16 b Svoj potenciál vieš tvorivo využívať a je obohatením tvojho života.
9 b – 12 b Tvoje potencionálne možnosti sa ti otvárajú a si na ceste, kedy ich začínaš tvorivejšie využívať.
5 b – 8 b Svoj potenciál využívaš sporadicky a potrebuješ impulzy, aby si prekonal svoje obmedzenia.
0 b – 4 b Tvoje možnosti sú zatiaľ väčšinou utlmené a nepoznáš, čo to znamená, tvorivo ich využívať.

Prajeme vám veľa elánu do učenia sa, hľadania nových poznatkov, vedomostí, informácií, objavovania nepoznaného.

Spracované pomocou odbornej literatúry:
Senko, P.: Ako sa správne a účinne učiť, Metodický materiál, KPPP Banská Bystrica, 1998
Grác, J.: Psychológia samoučenia. Bratislava, Obzor, 1978.
Kondáš, O.: Tréma – strach zo skúšky. Bratislava, SPN, 1979.
Mistrík, J.: Rýchle čítanie. Bratislava, SPN, 1980
Tepperwein, K.: Umenie ľahko sa učiť. Fontana Kiadó, 1992.
Toman, J.: Organizace a technika duševní práce. Praha, Svoboda, 1970
Zielke, W.: Jak číst rychleji a lépe. Praha, Svoboda,