Je Váš prvák pripravený na školu?

Zvládne to moje dieťa, nebude v učení zaostávať, zvykne si na iný režim, ako malo v škôlke a je už zrelé na školu? Tieto otázky trápia rodičov budúcich prvákov asi najčastejšie.
Prvé dni v škole sú spojené s prekonávaním mnohých prekážok.

Nástupom do prvého ročníka sa mení život nielen dieťaťu, ale aj jeho rodičom. Psychologička a psychoterapeutka Zdeňka Némethová upozorňuje, že zoznam povinností sa rozšíri všetkým, zmení sa im denný režim a vopred by sa mali pripraviť i na prekonávanie niekoľkých prekážok.

Prváci to nemajú jednoduché

,,Dieťa sa dostáva do nepoznaného prostredia a situácií, ktoré vyplývajú z jeho novej roly žiaka a spolužiaka. Kladie sa naňho veľa požiadaviek, musí sa začleniť do kolektívu, prispôsobiť sa ostatným a naučiť sa disciplíne, poslušnosti aj schopnosti odkladať svoje potreby na neskôr.“ Zvyknúť si na školský poriadok, naučiť sa sústredene sedieť celých 45 minút a po príchode domov namiesto hry písať domáce úlohy – aj to sú novinky v živote prváčika, s ktorými sa spočiatku len veľmi ťažko vyrovná. Okrem toho sa musí zmieriť so stratou kamarátov zo škôlky, zvyknúť si na nových pedagógov, ako aj na to, že odteraz budú jeho výkony, snahu a aktivitu prísne hodnotiť.

Ako mu s tým môže pomôcť rodič

Porozprávajte sa s ním o jeho obavách. ,,Snažte sa situáciu príliš nezľahčovať, aby dieťa nemalo pocit, že ho neberiete dostatočne vážne. Skúste sa zamerať na pozitívne očakávania, navnaďte ho na to, že spozná nových kamarátov, prípadne ho potešte tým, že s ním budú do triedy chodiť aj niektoré deti zo škôlky.“ Podľa psychologičky by ste mu jeho nástup do školy mohli uľahčiť aj pribalením obľúbenej hračky, samozrejme, iba po dohovore s triednou učiteľkou. ,,Dieťaťu však vysvetlite, že je to iba na tento deň. Potom už hračku musí nechať doma, kde naňho bude čakať, kým sa nevráti zo školy domov.“ Ešte pred nástupom do prvého ročníka by ste mu mali povedať o všetkých povinnostiach, ktoré ho čakajú, povzbudiť ho poukázaním na jeho vlastnosti, schopnosti a zároveň ho pozitívne motivovať napríklad tým, že čoskoro si už svoju obľúbenú knihu prečíta samo. Nikdy by ste ho nemali strašiť formou: veď počkaj, v škole Ti ukážu, tam Ťa naučia, tam Ti už nebude tak dobre ako v škôlke!

Fóbia zo školy

Týmto druhom sociálnej fóbie trpí čoraz viac školákov. Stačí jedna negatívna skúsenosť s učiteľom či spolužiakmi a dieťa už pred nimi nikdy nebude schopné odpovedať, napriek tomu, že sa všetko dôsledne naučí. Na písomku, či preskúšanie sa môže pripravovať celé hodiny a predsa dostane zlú známku. V takom prípade by ste ho za to nemali karhať, ale oceniť jeho snahu. Za získanie horšieho ohodnotenia sú zodpovedné možno práve stres, strach zo zlyhania či výsmech ostatných detí.

Toto by mal prvák zvládať pred nástupom do školy

• pomenovať časti svojho tela,
• povedať, ako sa volá, kde býva a pod,
• určenie miesta – vedľa, za, v,…,
• určenie smeru – hore, dole, doľava, doprava,
• rozpoznať a zapísať niektoré písmená veľkej tlačenej abecedy (napísať napríklad svoje meno),
• poznať základné farby, počítať do 10,
• pomenovať názvy základných geometrických tvarov (štvorec, trojuholník, kruh) a bez výrazných disproporcií a nerovnomerností ich nakresliť,
• nakresliť dvojrozmerne postavu človeka so základnými časťami tela a s niektorými detailmi, ako sú časti tváre, gombičky a iné doplnky oblečenia,
• vyjadriť svoje potreby a myšlienky,
• zapamätať si dni v týždni, ročné obdobia,
• samostatne sa obliecť a obuť,
• samostatne sa naobedovať, použiť WC, umyť si ruky,
• vydržať pri hre alebo jednej činnosti aspoň 15–20 minút,
• nemal by sa strániť spoločnosti iných detí,
• mal by ovládať prejavy slušného správania (pozdraviť, odzdraviť…),
• z jeho správania by mali vymiznúť detské zlozvyky (cmúľanie prsta, pomočovanie, ohrýzanie nechtov…).

Kedy požiadať o odklad nástupu do školy?

,,Dôvodom môže byť zdravotný stav, psychická nezrelosť, prílišná naviazanosť dieťaťa na rodičov alebo aj dlhodobý pobyt dieťaťa spolu s rodičom v zahraničí. Svoje rozhodnutie musí rodič oznámiť pri zápise do školy a písomne požiadať riaditeľa školy o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok,“ pričom podľa slov psychologičky táto žiadosť môže, ale nemusí byť odôvodnená stanoviskom lekára, psychológa či riaditeľky materskej školy. V prípade rozdielnych názorov na jeho predškolskú pripravenosť by malo dieťa podstúpiť vyšetrenie školskej zrelosti v Centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, ktoré sa realizuje každoročne v priebehu mesiacov marec až máj na základe požiadavky a súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu.

Odklad aj pre chyby reči

Do prvej triedy by dieťa malo nastupovať s úplne osvojenou materinskou rečou. Nemalo by mať ťažkosti v oblasti porozumenia reči, slovnej zásoby, gramatickej stránky reči ani v oblasti artikulácie. Logopedička Oľga Tokárová však z praxe vie, že je to tak len málokedy. ,,Rodičia s deťmi k nám prichádzajú často neskoro, až počas školskej dochádzky a náprava ťažkostí v tomto veku je už zložitejšia.“