Cvičenia mozgu – ako si uľahčiť učenie

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.

Autori: P. E. Dennison, G. E. Dennisonová

Cvičením mozgu si „ zapíname „ náš rozum, získame dostatok energie a chuti na učenie.

 • Dvojité čarbanice
  Tento cvik je na uľahčenie písania. Pôsobí upokojujúco na ruky a oči. Dieťa kreslí na väčší kus papiera rôzne obrázky vždy naraz oboma rukami. Žiadna z rúk nesmie robiť pohyb osobitne, ale vždy naraz,
 • Sova
  Tento cvik pomáha zahnať menšie napätie, ktoré je zapríčinené dlhým sedením a čítaním. Cez prestávku sa týmto cvikom pripravujeme na hodinu. Chytíme sa za plece a jemne ho stláčame. Hlavu otočíme ponad plece. Potom sa pozrieme na opačnú stranu a dobre sa vystrieme. Potom sa bradou dotkneme hrudníka, zhlboka sa nadýchneme a uvoľníme sa. Cvičenie zopakujeme druhou rukou na druhom pleci,
 • Brušné dýchanie
  Cvičíme, keď sú deti nepokojné. Položíme ruku na brucho. Vydýchnime krátko, zdržanlivo. Pomaly sa zhlboka nadýchneme , zľahka nadúvajúc brucho ako balón. Pri nadýchnutí sa ruka na bruchu pomaly dvíha, pri vydýchnutí zase pomaly klesá. Keď vystrieme chrbát, dostane sa vzduch ešte hlbšie,
 • Pohyby krkom
  So zdvihnutými plecami kolíšeme krkom z jednej strany na druhú, kým necítime, že krk úplne ochabol. Meníme smer otáčania, aby sa nám nezakrútila hlava. Potom hlavu nakloníme dopredu a pomaly ňou otáčame z jednej strany na druhú a zároveň a hlbokým výdychom a nádychom zbavujeme všetkého napätia. Po tomto cvičení je náš hlas zreteľnejší pri čítaní aj rozprávaní,
 • Noha na kolene
  Jednou rukou si chytíme členok, druhou rukou uchopíme lýtko, potom mäkkú časť pod kolenom. Robíme to striedavo a zároveň pomaly napíname a ohýbame členok,
 • Pumpovanie lýtka
  Tento cvik nám pomáha, aby sme sa s chuťou pustili do učenia. Chyťte sa napr. operadla stoličky, nakloňte sa dopredu, vydýchnite, zanožte a pätu pomaly pritláčajte k zemi. Po výdychu zdvihnite pätu a zhlboka sa nadýchnite. Toto cvičenie robíme každou nohou trikrát,
 • Energia zívaním
  Tento cvik je dobrý na regeneráciu hlasiviek. Robte, akoby sme zívali. Prostredníkom a ukazovákom podoprite hornú čeľusť. Zhlboka sa nadýchnite , vydávajúc pritom zvuky ako pri zívaní a zároveň jemne masírujte napnuté svaly,
 • Mysliaca čiapka
  Pre deti, ktoré sú roztržité a nevnímajú vás, keď sa im prihovárate. Chytíme sa hore za ušami a jemne ich trieme zhora nadol trikrát za sebou, akoby sme vyrovnávali záhyby.

Podľa autorov publikácie– Cvičenie mozgu, Ako si uľahčiť učenie deťom aj dospelým (P. E. Dennison a G. E. Dennisonová) neexistujú zlé, neposlušné, lenivé a lajdácke deti. Veria , že také správanie možno korigovať. Odporúčame zabezpečiť si túto knižočku.