Čakajú ťa prijímacie skúška? Tak čítaj pozorne…

Zistite si všetky dostupné informácie o prijímacom konaní: štruktúra, organizácia, atmosféra, bodovanie testov, možnosti bonusových bodov napr. za maturitu s vyznamenaním, štátnice z cudzích jazykov. Podrobne si prečítajte pokyny k prijímacím pohovorom.

Zožeňte si prijímacie testy z minulých rokov: niektoré vysoké školy ich zverejňujú na svojich internetových stránkach, mnoho ich zverejňujú aj vzdelávacie portály, vychádzajú v učebniciach k prijímacím pohovorom.

Vyspovedajte kamarátov, ktorí už na skúškach boli. Vymieňajte si informácie so spolužiakmi, ktorí sa pripravujú na rovnaké prijímacie skúšky.

Spočítajte si, koľko dní máte do prijímačiek a rozvrhnite si podľa toho svoju prípravu. Aj v poslednej chvíli sa môžete veľa naučiť, ale musíte sa učiť systematicky a efektívne. Existujú aj intenzívne prípravné kurzy.

Psychicky sa dobre na deň „D“ pripravte. Prijímačky sú spojené s veľkým stresom, ktorý môže ovplyvniť váš výkon. Medzi hlavné stresory patrí: strach z neúspechu, neznáme prostredie, časový limit.

Pripravte sa na najkritickejší deň pred skúškou. Psychológovia zvyčajne radia neučiť sa deň pred testom, aby ste nezistili, čo neviete, a tým si ešte viac neuškodili. Ak vám to predsa len nedá, už len rekapitulujte to, čo viete.

Pred výberom vysokej školy si položte tieto otázky:

  • Akú mám šancu na prijatie?
  • Koľko študentov nedoštuduje?
  • Chcem dochádzať alebo bývať na internáte?
  • Je štúdium časovo náročné? Budem zvládať prípadnú brigádu?
  • Aká je kvalita výučby?
  • Aký typ študentov navštevuje mnou vybranú vysokú školu?
  • Koľko študentov je v jednom ročníku?
  • Aké je ich uplatnenie na trhu práce?
  • Páči sa mi mnou vybraná škola? Ako sa prezentuje?
  • Koľko bude stáť štúdium?

Zdroj: https://skola.pravda.sk/