Vyzva: zníženie energ. náročnosti budovy

júl
31

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: "Zníženie energetickej náročnosti budovy CŠPP elokované pracovisko Gelnica" nájdete na tomto odkaze .

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Oznámenie o voľných pracovných miestach

jún
06

V zmysle §11a zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zverejňujeme oznam o dvoch voľných pracovných miestach v kategórii odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg.

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

nov
18

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby: Mgr. Slavomír Smolko

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Psychologická diagnostika žiaka zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorý komunikuje rómskym dialektom

okt
12
  • Video 1 - zaujímavý pohľad na problematiku psychologickej diagnostiky žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorí komunikujú rómskym dialektom ponúkame v rozhovore s vysokoškolským pedagógom a významným slovenským psychológom doc. PhDr. Jánom Ferjenčíkom, CSc.
  • Video 2 - ukážka psychologickej diagnostiky žiaka zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorý komunikuje rómskym dialektom. Vyšetrenie je vedené prekladom inštrukcii do rómskeho dialektu
  • Video 3 - ukážka psychologickej diagnostiky žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorí komunikujú rómskym dialektom,  s pomocou tlmočenia staršieho spolužiaka
  • Video 4 - ukážka psychologickej diagnostiky žiaka zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorý komunikuje rómskym dialektom. Vyšetrenie je vedené iba v slovenskom jazyku
Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Druhý zborník centra ŠPP

okt
09

Druhý zborník centra ŠPP, ktorý obsahuje publikáciu a videá, bol spracovaný v rámci projektu „Rozvíjajme sa spoločne“ a plynulo nadväzuje na prvý úspešný projekt, ktorý sme spracovali na základe výzvy MŠVVaŠ SR s názvom „Psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo“. Projekt bol schválený v júni roku 2014. 
Zborník a videá z rozhovoru s doc. PhDr. Jánom Ferjenčíkom CSc. a zo psychologickej diagnostiky sú voľne prístupné.

 

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Ponukové listy

máj
19
Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Aktualizácia dokumentov

nov
11

Aktualizované dokumenty 

http://csppke.sk/dokumenty-na-stiahnutie-pre-skoly

- prihlášky na psychologické vyšetrenie

http://csppke.sk/integracia-zaclenenie

- návrh na vzdelávanie žiaka

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Metodické vedenie Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach

apr
22

Zborník z prednášok v rámci projektu „Metodické vedenie Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach“, ktorý sme spracovali na základe výzvy MŠVVaŠ SR s názvom „Psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo“. Projekt bol schválený v máji roku 2013.

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Dyslekticko-canisterapeutický pobyt, a.k.a camp 2013

jan
25

Ak si náhodou niekedy kladiete otázku, čo je potrebné na úplne mega „tábor“, poteším Vás, a jeden stručne opíšem. V skratke: okolo 30 detí – z každého rožku trošku ako sa vraví, správny team ľudí ochotných ubrať z ich množstva spánku, 2 chlpáčov so „superschopnosťami“ a nejaké to miesto na zloženie hlavy. Ak by to malo byť na dlhšie, určite by som spomenula program plný aktivít, zábavy,  zaujímavých hier a činností, ale aj zopár doobedných povinností. Nemohla by som zabudnúť na ľudí ochotných tráviť čas s deťmi 24/7 a zároveň so schopnosťou dať  im svoje všetko. Všetko vo forme zničeného oblečenia, polámaných okuliarov, stratených požičaných vecí, ale aj vo forme úsmevov cez slzy, energie z vybitých bateriek, a aj vo forme takej tej „orgánovitej“...červenej, búšiacej... Ale nemohla by som zabudnúť aj na samotné deti. Tie, ktoré dokážu potešiť, rozosmiať, zaraziť, ale občas aj trochu nahnevať. Bez toho by to predsa nešlo. Na demonštráciu tohto provizórneho návodu sme sa rozhodli natočiť krátke video.  Z „útržku“ jedného dňa. Bez všetkých špeciálnych vecí, ktoré robíme, lebo práve tie treba zažiť na vlastnej koži. Špeciálny. Taký je náš tábor. Od začiatku do konca...pre špeciálne deti...vďaka špeciálnym ľuďom. 

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Stránky

Subscribe to CŠPP Košice RSS

Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk