Canisterapeutický pobyt (a.k.a tábor)

máj
11

Pozývame Vás na Canisterapeutický pobyt (a.k.a tábor) pre deti vo veku od 7 do 12 rokov! Prečítajte si bližšie informácie o tábore a následne môžete vyplniť záväznú prihlášku do tábora.

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Oznámenie o presmerovaní emailov

nov
08

Prosíme vážených rodičov, ktorí kontaktujú kolegov Fľakovú a Grubera, aby sa písomne priamo obracali na služobný web nakoľko už u nás nepracujú. Vďaka za pochopenie

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Vyzva: zníženie energ. náročnosti budovy

júl
31

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: "Zníženie energetickej náročnosti budovy CŠPP elokované pracovisko Gelnica" nájdete na tomto odkaze .

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Oznámenie o voľných pracovných miestach

jún
06

V zmysle §11a zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zverejňujeme oznam o dvoch voľných pracovných miestach v kategórii odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg.

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

nov
18

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby: Mgr. Slavomír Smolko

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Psychologická diagnostika žiaka zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorý komunikuje rómskym dialektom

okt
12
  • Video 1 - zaujímavý pohľad na problematiku psychologickej diagnostiky žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorí komunikujú rómskym dialektom ponúkame v rozhovore s vysokoškolským pedagógom a významným slovenským psychológom doc. PhDr. Jánom Ferjenčíkom, CSc.
  • Video 2 - ukážka psychologickej diagnostiky žiaka zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorý komunikuje rómskym dialektom. Vyšetrenie je vedené prekladom inštrukcii do rómskeho dialektu
  • Video 3 - ukážka psychologickej diagnostiky žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorí komunikujú rómskym dialektom,  s pomocou tlmočenia staršieho spolužiaka
  • Video 4 - ukážka psychologickej diagnostiky žiaka zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorý komunikuje rómskym dialektom. Vyšetrenie je vedené iba v slovenskom jazyku
Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Druhý zborník centra ŠPP

okt
09

Druhý zborník centra ŠPP, ktorý obsahuje publikáciu a videá, bol spracovaný v rámci projektu „Rozvíjajme sa spoločne“ a plynulo nadväzuje na prvý úspešný projekt, ktorý sme spracovali na základe výzvy MŠVVaŠ SR s názvom „Psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo“. Projekt bol schválený v júni roku 2014. 
Zborník a videá z rozhovoru s doc. PhDr. Jánom Ferjenčíkom CSc. a zo psychologickej diagnostiky sú voľne prístupné.

 

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Ponukové listy

máj
19
Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Aktualizácia dokumentov

nov
11

Aktualizované dokumenty 

http://csppke.sk/dokumenty-na-stiahnutie-pre-skoly

- prihlášky na psychologické vyšetrenie

http://csppke.sk/integracia-zaclenenie

- návrh na vzdelávanie žiaka

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Stránky

Subscribe to CŠPP Košice RSS

Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk