Výskum II.vlna COVID

Chceli by sme Vás opäť pekne poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý slúži na výskumné účely. Je anonymný a jeho vyplnenie nezaberie veľa času ! Jeho cieľom je zistiť ako ľudia prežívajú obdobie v čase II. vlny pandémie korona vírusu a ako to ovplyvňuje ich vnímanie času. Vopred Vám ďakujeme za ochotu ho vyplniť!
https://forms.gle/zwH1a5wSmFSxGiLk7