Category Archives: Pre klientov a rodičov

Zápis do ZŠ

Aktuálne v termíne 15.04.- 30. 04 prebiehajú zápisy na ZŠ (termín určuje zriaďovateľ školy, odporúča sa elektronická forma a bez účasti detí).

  • Rodič dieťaťa so ŠVVP – doloží vyjadrenie CŠPP do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa – najneskôr do štyroch týždňov od skončenia prerušenia šk. vyučovania. Ak ho však rodič nepriloží dodatočne – dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
  • Odklad školskej dochádzky OŠD: nie je potrebné k nemu vyjadrenie CŠPP. Rodič ho doručí do školy dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od skončenia prerušenia šk. vyučovania
  • Nie je potrebné potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa k zápisu, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
  • Predčasné zaškolenie – platí to isté ako pri odklade školskej dochádzky.
  • Overovanie údajov od zákonných zástupcov do 2 týždňov od skončenia prerušenia šk. vyučovania.

Milí rodičia, podrobnejšie informácie k zápisom nájdete TU

Môžete osloviť aj našich odborných zamestnancov: Mgr. Kollárová, Mgr. Husovská, PhD., Mgr. Gnipová, Mgr. Zimmermann (EP Gelnica). Kontakty sú uvedené na stránke CŠPP.

Milí rodičia, ak uvažujete o odklade školskej dochádzky Vášho dieťaťa, o psychologické posúdenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa môžete požiadať aj elektronicky vyplnením prihlášky, ktorú nájdete  TU  a jej zaslaním kedykoľvek na mailovú adresu: csppke@csppke.sk,  gelnica@csppke.sk .  V predmete mailu, prosím, uveďte:  Školská spôsobilosť“.

Vážení rodičia, ak uvažujete o integrácii Vášho dieťaťa so ŠVVP, s ktorým sa práve chystáte na zápis, o psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia môžete požiadať aj elektronicky vyplnením prihlášky, ktorú nájdete TU a jej zaslaním kedykoľvek na mailovú adresu: csppke@csppke.sk.  V predmete mailu, prosím, uveďte: „Zápis – integrácia“.

Odporúčame Vám sledovať aj stránku VUDPaPu:  https://vudpap.sk/ -nájdete na nej užitočné informácie ako pracovať s deťmi.

Zoznam portálov pre prácu s deťmi

Milí rodičia, nižšie Vám uvádzame zoznam online portálov pre prácu s deťmi (nie len) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zoznam informačných portálov pre prácu s deťmi v čase pandémie