Zoznam portálov pre prácu s deťmi

Milí rodičia, nižšie Vám uvádzame zoznam online portálov pre prácu s deťmi (nie len) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zoznam informačných portálov pre prácu s deťmi v čase pandémie