Oznam o činnosti CŠPP

Na základe rozhodnutia Vlády SR o sprísnení protiepidemiologických opatrení v súvislosti so šírením Covid 19
bude CŠPP v Košiciach a elokované pracovisko v Gelnici poskytovať do 05.02.2021
Odborné činnosti len telefonickou, mailovou alebo on-line formou.
Prosíme rodičov, školy a zariadenia, aby v prípade potreby komunikovali s pracovníkmi centier výhradne týmito formami.
Telefonický kontakt Košice: 055/796 12 11, 0911 987 085
Gelnica: 053/482 16 74, 0901 708 461
Mailové kontakty na odborných zamestnancov nájdete TU