Sme doma (nielen) s deťmi so ŠVVP – pre rodičov

Odborní zamestnanci CŠPP Košice vytvorili pre rodičov materiál ako v čase pandémie s deťmi komunikovať, učiť sa a tráviť voľný čas.

Sme doma (nielen) s deťmi so ŠVVP – rodičia