Sme doma (nielen) s deťmi so ŠVVP – pre pedagógov

Odborní zamestnanci CŠPP Košice vytvorili pre pedagógov materiál s odporúčaniami ako v čase pandémie so žiakmi komunikovať a učiť sa.

Sme doma (nielen) s deťmi so ŠVVP – učitelia