Identifikácia syndrómu CAN

Ako identifikovať syndróm CAN – syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa.

Identifikácia syndrómu CAN (syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa ), kontakty