Vrodené vývinové poruchy

Deti s chýbajúcimi končatinami alebo s neúplne a nedokonale vyvinutými končatinami.

Tieto deti berú svoje postihnutie prirodzene. Správne pohybové schopnosti sa nacvičujú odmalička, čiže dieťa vie svoje postihnutie kompenzovať.
Dieťa neoslobodzujeme od žiadneho predmetu, aj keď má pomalšie pracovné tempo. Zbavili by sme ho možnosti ďalšieho rozvoja v činnostiach, ktoré sú preň dôležité. Amputačné straty sa nahrádzajú protézami. Protéza nahrádza stratenú časť končatiny po stránke funkčnej aj kozmetickej.
Na hornej končatine umožňuje pohyby potrebné k samoobsluhe a určitým pracovným úkonom. Nevýhodou všetkých umelých náhrad je strata hmatu. Potrebné je nacvičovať správne pohybové návyky pri písaní, kreslení a pracovnom vyučovaní. Máme aj takú skúsenosť, že žiačka si na protézu hornej končatiny nevedela zvyknúť ( ako aj kolektív spolužiakov), lepšie sa cítila bez nej a ani ju neprijala.
Výber povolania závisí od rozsahu postihnutia a dosiahnutých výsledkov. Máme žiačky s vrodenou amputáciou hornej končatiny aj na obchodnej akadémii a okrem potreby dlhšieho času pri písaní jednou rukou v predmete ADK všetky iné predmety zvládajú.