Perthesova choroba (Morbus Legg-Calve-Perthes)

Perthesova choroba je charakterizovaná zníženým prívodom krvi do hlavice stehnovej kosti, čo vedie k ischémii a avaskulárnej nekróze. Liečba spočíva v odľahčení končatiny- dieťa sa istý čas pohybuje na vozíku, potom za pomoci barlí až do vyliečenia.
Pri výbere povolania je treba myslieť na také zamestnanie, ktoré by nekládlo nároky na záťaž dolných končatín.