Onkologické ochorenia u detí

Špeciálno-pedagogické odporúčania sú veľmi individuálne, závisia od druhu ochorenia . Tieto deti sa zvyčajne vzdelávajú formou individuálneho vzdelávania, príslušná kmeňová škola zabezpečí dieťaťu vzdelávanie.