Myopathia ( progresívna svalová dystrofia )

Myopathia (progresívna svalová dystrofia) Svalové ochorenie, ktorým sú postihnuté deti najčastejšie v mladšom školskom veku. Ich svaly sa začínajú meniť na tuk a väzivo – atrofujú.
Charakteristické prejavy choroby sú: kačacia chôdza, prehnutý stoj, myopatické šplhanie pri vstávaní.
V pokročilom štádiu sú postihnuté deti odkázané na vozík, vyžadujú sústavnú pomoc pri všetkých úkonoch.
Ak prekoná dieťa v dobrom stave hybnosti obdobie dospievania, choroba sa môže dlhé roky nemeniť.
Deti sú rýchlo unaviteľné, ale napriek tomu ich treba stále vhodne zamestnávať, lebo práca odvádza ich myslenie od sebapozorovania. Intelekt nebýva narušený, skôr je nadpriemerný.
Výber povolania závisí od stupňa postihnutia, keďže zvyčajne sú tieto deti s nadpriemerným intelektom väčšina z nich sa ďalej vzdeláva na gymnáziách.