Diagnostika porúch v bežnej triede ZŠ

V bežnej triede nie je v silách učiteľa robiť podrobnú diagnostiku. Pri deťoch, ktoré učiteľ vníma ako „zvláštne“ je potrebné sa zamerať na zvláštnosti, ktoré sú prediktormi vývinových porúch učenia a zaznamenávať ich. Môžete použiť aj nižšie uvedený záznamový hárok alebo inou formou zaznamenávať údaje zo sledovania.

Záznamový hárok so zameraním sa na poruchy čítania, písania a počítania v bežnej triede ZŠ:
  • Čítanie,
  • číta pomaly,
  • dvojité, trojité čítanie,
  • nerozumie čítanému textu,
  • nesprávne očné pohyby (očné skoky),
  • ďalšie chyby (aké):.