Cystická fibróza (CF)

Je závažné genetické ochorenie, ktoré negatívne ovplyvňuje kvalitu života a predčasne ho skracuje. Dá sa povedať, že CF postupne zasiahne všetky orgány, jediné, čo nijako neovplyvňuje je intelekt.
Deti s CF sú intelektovo a psychicky normálne, odlišujú sa od svojich rovesníkov len fyzickým oslabením.

CF a dopad na výchovno-vzdelávací proces

Väčšina detí nemá v obľube prílišnú pozornosť vyvolanú ich ochorením. Pomôžeme im tým, že prijmeme ich potreby bez zbytočného rozruchu.

Niekoľko príkladov:

 • Kašľanie by nemalo byť akokoľvek komentované. Pri dlhšie trvajúcom záchvate kašľa umožniť dieťaťu odísť z triedy, napiť sa, v žiadnom prípade sa nesmie kašeľ potlačovať. Pre tieto deti je to nebezpečné!,
 • Pokiaľ sa dieťa cíti rozpačito pri užívaní liekov, môžeme mu ponúknuť chvíľu súkromia. Niektoré deti zo strachu pred odhalením ich choroby tabletky potrebné na trávenie neužívajú a dokonca ich zahadzujú,
 • Deti s CF musia dodržiavať pitný režim, čo im pomáha zlepšiť kvalitu hlienu. Denne by mali vypiť 2-3 litre nápojov. Pri výchovno-vzdelávacom procese je potrebné aj toto brať do úvahy a umožniť dieťaťu s CF veľa piť,
 • Nedostatočné trávenie vedie často k redším stoliciam i hnačkám, ktoré nie sú infekčného pôvodu, môžu sa vyskytnúť kedykoľvek, preto je nevyhnutné umožniť dieťaťu ísť na toaletu aj počas vyučovacej hodiny- dieťa by malo mať samostatnú toaletu,
 • Je potrebné si uvedomiť, že dieťa s CF niekedy prekašle v noci aj 2-3 hodiny, ráno vstáva oveľa skôr ako jeho spolužiaci, pretože pred odchodom do školy musí podstúpiť množstvo liečebno-rehabilitačných procedúr. Toto všetko by si mal pedagóg uvedomiť a zohľadniť pri prípadných prejavoch únavy a nesústredenia, či meškaní na prvú vyučovaciu hodinu.
  veľa detí má dobrú školskú dochádzku. Niekedy však musia chodiť na pravidelné lekárske kontroly a občas bývajú hospitalizované. Spojenie s učiteľmi a zasielanie úloh do nemocnice im zaistí zachovanie úrovne výuky aj počas hospitalizácií,
 • Deti s CF by sa mali účastniť rôznych školských aktivít, výletov, táborov … Váš kontakt s rodičmi, či lekárom môže zaistiť, aby liečebný režim prebehol rovnako aj v inom prostredí,
 • Veľmi dobrým a nezanedbateľným prvkom sa javí aj usmernenie ostatných detí v prístupe k chorému spolužiakovi. Citlivé vysvetlenie problematiky CF v kolektíve, po predchádzajúcom prekonzultovaní s dieťaťom s CF, pomôže vyhnúť sa prejavom, ktoré môžu chorému dieťaťu veľmi ublížiť,
  Pri výbere budúceho povolanie je potrebné myslieť na to, že budúce pracovné prostredie nesmie byť prašné, vlhké, ovplyvnené tiež rôznymi chemickými výparmi ani príliš fyzicky náročné.