Žiak s telesným postihnutím vo výchovno-vzdelávacom procese

Obrázok používateľa CŠPP Košice

 V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.


Medzi najčastejšie telesné postihnutie (ďalej TP) u žiakov vzdelávaných formou začlenenia na základnej či strednej škole (podotýkam, že vychádzam z mojich skúseností v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva) patrí predovšetkým:

  • detská mozgová obrna (DMO)
  • medzi menej časté progresívna svalová dystrofia- myopathia
  • vrodené amputácie horných končatín,
  • rázštepy miechy a chrbtice


Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk