porucha

Pervazívne vývinové poruchy (PVP)

okt
18

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.


PVP (angl. Pervasive Developmental Disorders, PDD a v slov. oficiálnom preklade prenikavé poruchy vývinu)

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Diagnostika porúch v bežnej triede ZŠ

okt
16

 
V bežnej triede nie je v silách učiteľa robiť podrobnú diagnostiku. Pri deťoch, ktoré učiteľ vníma ako „zvláštne“ je potrebné sa zamerať na zvláštnosti, ktoré sú prediktormi vývinových porúch učenia a zaznamenávať ich. Môžete použiť aj nižšie uvedený záznamový hárok alebo inou formou zaznamenávať údaje zo sledovania.
 
Záznamový hárok so zameraním sa na poruchy čítania, písania a počítania v bežnej triede ZŠ:
 

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Ostatné poruchy učenia

okt
16

 V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Dyskalkúlia - porucha matematiky

okt
16

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Dysortografia - porucha pravopisu

okt
16

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Dysgrafia - porucha písania

okt
16

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Dyslexia - porucha čítania

okt
16

 V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej
Subscribe to RSS - porucha

Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk