Onkologické ochorenia u detí

Obrázok používateľa CŠPP Košice

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.


Špeciálno-pedagogické odporúčania sú veľmi individuálne, závisia od druhu ochorenia . Tieto deti sa zvyčajne vzdelávajú formou individuálneho vzdelávania, príslušná kmeňová škola zabezpečí dieťaťu vzdelávanie.


Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk